Movie making

Výroba filmu s kostkami a figurkami LEGO®. Kroužek je určený pro děti od 6 do 12 let, které chtějí rozvíjet svou kreativitu. Děti mají možnost naučit se základy animace, a nakonec si vytvoří svůj vlastní animovaný film.

Jak je kroužek organizovaný

Věková kategorie:6-12 let
Dny a časy výuky: Rezervační systém kurzů
Intenzita: 1 x týdně po 60 minutách
Počet hodin|trvání: 13 vyučovacích hodin | 13 týdnů
Počet dětí ve skupině:max. 9
Metodika:Brick by Brick
Místo konání:Centrum Brick by Brick (Soudní 1 - zámek Zlín)
Cena:1 980

Jaké jsou výhody tohoto kroužku

  • Děti se naučí základy animace
  • Vytvoří si vlastní animovaný film
  • Osvojí si základy tvorby filmu
  • Procvičí si prostorové vnímání
  • Zlepší si komunikaci
  • Skládáním se děti učí povolit uzdu své tvořivost a fantazii
  • A TO VŠE POMOCÍ HER!