Kde všude jste se s námi v létě mohli setkat

Letos v létě jsme se nevěnovali pouze příměstským táborům, ale účastnili jsme se i několika akcí pro veřejnost ve spolupráci s Živým Zlínem a Inspirací Zlín.

Uspořádali jsme 3 dětské odpoledne v areálu zlínského zámku, kde byly pro děti přichystány LEGO stanoviště s úkoly, LEGO herna, prostor pro malování apod. Stanoviště jsme pravidelně obměňovali a děti měly za úkol např. postavit LEGO puzzle, zvládnout LEGO golf apod. Za každé stanoviště byly odměněny LEGO nálepkou pro svou osobní kartičku. Při zdárném splnění všech stanovišť děti obdržely drobnou pozornost.

Odpoledne v podobném duchu proběhlo také na platformě 14/15 budovy Baťova institutu, kde byla navíc možnost vyzkoušet si Movie making (tvorbu LEGO animací) a stavbu LEGO modelu jako v kroužku Velký inženýr.

Všechny akce měly úspěch a těšíme se na další již tuto sobotu 5.9. na Pohádkovém lese na Burešově.