Děti z kurzu Brick by Brick uspořádaly zápasy SUMO…

Závěrečné lekce prvního pololetí kurzu Velký inženýr jsme děti seznámili s něčím zcela novým… Edisony!

Úvodem jsme si ozřejmili, co znamenají moderní pojmy: robot, program a programování, elektromotor, čidlo, apod. Následně jsme dětem představili robotky Edison, které děti naprogramovaly skrze předpřipravené programy, a to pomocí čárových kódů. Tleskáním, světlem, vyhýbáním se překážkám, pohybem po čáře či v hranicích si pak děti ověřovaly správnost programu i fungování jednotlivých čidel.

SUMO zápasy…

Závěrem děti z robotů vhodným programem sestavily zápasníky sumo, kteří se vytlačovali z vymezené plochy. Roboti jsou kompatibilní s kostkami LEGO®, takže děti měly možnost si své zápasníky dostavět dle vlastní fantazie. Souboje byly napínavé a děti své „vytuněné Edisonky“ s nadšením podporovaly.

Míra zapojení dětí, jejich bezprostřední pozitivní reakce, seznámení se hrou s nejmodernější technikou a jejími možnostmi, to vše nás nenechává na pochybách a vede k rozhodnutí pořídit sadu Edisonů a rozšířit o ně výuku kurzů Velký inženýr.

Děkujeme tímto společnosti Edhouse za zapůjčení robotů Edison do našich lednových lekcí!