Brick by Brick Zlín na workshopu Výuka algoritmizace s roboty Edison

Ve čtvrtek 20. února jsme se za Brick by Brick Zlín zúčastnili celodenního workshopu s názvem Výuka algoritmizace s roboty Edison v prostředí EdScratch.

Worskshop pořádala zlínská společnost Edhouse s. r. o. v rámci svého donátorského projektu Edison do škol. Cílem jejich projektu je naučit základy programování všechny děti na základních školách (od 6. třídy) a víceletých gymnáziích.

Seznámili jsme se zde podrobněji s robotem Edison a bylo nám představeno jednoduché programovací prostředí EdScratch. Vyzkoušeli jsme praktické příklady, jak dát robota do pohybu. Zpočátku jednoduchými příkazy, později za použití podmínek a cyklů.

Celý workshop byl kvalitně připraven a byl pro nás obrovskou inspirací. Mj. jsme si odnesli obsáhlý výukový materiál přeložený do češtiny.

Tímto společnosti Edhouse děkujeme!

A jak to vše souvisí s kroužky Brick by Brick?

Cílem našich kroužků je technicky vzdělávat děti již od raného věku. Věříme, že jednoduchou formou seznámit s roboty i děti prvního stupně dává v dnešní na technice závislé společnosti zásadní smysl. Reakce dětí nás v tom utvrzují.

Nachystali jsme speciální lekce, kterými rozšíříme program kroužků Velký inženýr. Ten mohou děti navštěvovat již od 6ti let. Spoustu zábavy a učení hrou s Edisony si užijí děti taktéž na našich letních příměstských LEGO® táborech.

Roboty jsme si již pořídili, a to včetně rozšiřující sady Edcreate. Děti se mají na co těšit :).

Poznámka: Robot Edison je programovatelný robot vytvořený za účelem edukace dětí, LEGO kompatibilní, jednoduchý a zábavný. Děti se pomocí něj učí algoritmizaci a rozvíjí se jejich logické myšlení.